Ta videreutdanning i Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Alexandra Dahlen | 31. mars 2023

Bildet viser et par hender som lager et bilde av ulike materialer.Har du lyst til å lære mer om sammenhengen mellom kunst, kultur og helse? Og hvordan du kan planlegge og gjennomføre kulturtiltak selv eller i samarbeid?

I videreutdanningen Kunst og kultur i helse og omsorg vil du lære mer om hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid.

– Det å ta i bruk menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, sier emneansvarlig førsteamanuensis Vegar Rangul ved Nord universitet.

– Dette gjelder innenfor både psykisk helsearbeid, rusomsorg, og eldre- og demensomsorg.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Emnet gir innføring i kunnskap og styrker og utvider handlingskompetanse studenten allerede har. Målgruppen er sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre som vil bruke kulturtiltak i sin aktivitet.

I dette studiet vil du lære:

  • Teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid og sammenhengen mellom disse i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.
  • Kunnskap om kunst og kultur som kilde til livsmestring og «wellbeing».
  • Ferdigheter i hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk i helse- og omsorgsfaglig arbeid.
  • Ferdigheter i å anvende faglig kunnskap i teoretiske problemstillinger og praktiske kulturtiltak.
  • Kompetanse i nytenkning og innovasjon der kunst og kultur bidrar til å ivareta kulturelle behov som del av en helhetlig omsorg.

Et samlingsbasert studie

Videreutdanningen Kunst og kultur i helse og omsorg er et samlingsbasert studie på 15 studiepoeng som gjennomføres ved Nord universitet, Campus Levanger høsten 2023. Det er obligatorisk fysiske samlinger 18.-20. september, 16.-18. oktober og 13.-15. november, og 14-dagers hjemmeeksamen.

Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger og praktiske utøvende aktiviteter, både individuelt og i grupper. Det forventes betydelig grad av arbeid mellom samlingene.

Søknadsfristen er 1. september 2023.

Les mer om videreutdanningen” Kunst og kultur i helse og omsorg” >>

Ønsker du å vite med om studiet? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected]

Relaterte artikler