Nettbasert videreutdanning: Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Marthe Haugdal | 14. desember 2020

Lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Lær hvordan kunst og kultur kan brukes systematisk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Videreutdanningen kunst og kultur i helse og omsorg starter opp ved Nord universitet vår 2021.

Videreutdanningen er på 15 stp. og gjennomføres som et nettbasert studie med i alt tre samlinger, pluss eksamen (Alt foregår på web).

Les om tidligere års studenter i kunst og kultur i helse og omsorg.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Målgruppe: Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her 

Fortsatt ledige studieplasser – send inn din søknad.

Relaterte artikler