Helseministeren på besøk i Levanger

Av Marthe Haugdal | 20. august 2019

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg var invitert da Helseminister Bent Høie var på temamøte om framtidens eldreomsorg i forbindelse med den nye kvalitetsreformen Leve Hele Livet.

Det åpne temamøtet var initiert av Levanger Høyre og Verdal Høyre, lagt til Campus Levanger, Nord universitet.

Reformen Leve Hele Livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, gi trygghet for at eldre får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Kompetansesenteret invitert

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg var invitert til temamøtet ved Campus Levanger for å vise hvilke muligheter som finnes ved å ta i bruk kulturelle virkemidler i eldreomsorgen. Styreleder Vegar Rangul og daglig leder Odd Håpnes presenterte både kompetansesenteret og det nasjonale opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) som kompetansesenteret er en del av.

– Invitasjonen fra statsråden var en unik mulighet til å ha dialog med politisk ledelse om framtidas eldreomsorg. Å gi helsearbeiderne som står i den daglige pleie- og omsorgen verktøy innen musikk, sang og bevegelse er noe som statsråden personlig er opptatt av. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre, derfor er det spesielt fint å kunne gi en oppdatering på utviklingen av det nasjonale opplæringsprogrammet i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (Musikkbasert miljøbehandling) i den daglige pleie og omsorgen, sier Vegar Rangul, som også er prosjektleder for Musikkbasert miljøbehandling.

Vegar Rangul, Bent Høie og Odd Håpnes

Vegar Rangul, styreleder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (f.v.), helseminister Bent Høie og Odd Håpnes, daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Verdifulle kulturelle verktøy

Også Odd Håpnes, daglig leder for kompetansesenteret, var glad for å få anledning til å presentere kompetansesenterets arbeid og prosjekter for statsråden.

– Det er selvfølgelig gledelig å få anledning til å fortelle statsråden om hvordan kompetansesenteret bidrar til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i helsesektoren i Norge. Vi er også svært glade for at helseminister Bent Høie la til rette for at miljøbehandling med bruk av musikk og sang ble en del av Leve Hele Livet. Dette gir helsearbeidere i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet nye, verdifulle verktøy, sier Håpnes.

På møtet deltok også representant fra HUNT forskningssenter og prorektor ved Nord universitet.

 

Helseminister Bent Høie var på temamøte om framtidens eldreomsorg i forbindelse med den nye eldrereformen Leve Hele Livet.
Helseminister Bent Høie var på temamøte om framtidens eldreomsorg i forbindelse med den nye eldrereformen Leve Hele Livet. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg var invitert.

Relaterte artikler