Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen begeistret for Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 6. november 2018

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) er så begeistret for Feviktun bo- og omsorgssenters satsing på Musikkbasert miljøbehandling at hun kom
for å se og høre tilbudet på nært hold mandag 5.november.

Grimstad Adressetidende omtaler saken:

“Ministeren kjenner godt til arbeidet som gjøres ved bo- og omsorgssenteret, så godt at senteret har blitt trukket særskilt fram i regjeringens
eldrereform «Leve hele livet» som et eksempel andre kommuner bør lære av. Michaelsen har imidlertid hatt et ønske om å få komme og se senteret på nært hold, hva
de gjør og hvordan de lykkes så godt med å få betydelig mindre bruk av tvang, uro og aggresjon blant beboerne. Alt etter at de satset på mer bruk av sang og musikk som en del av behandlingstilbudet i hverdagen.” skriver avisa.

Musikkbasert miljøbehandling løftes fram som et av tiltakene under Helsehjelp i den nye kvalitetsreformen Leve hele livet, Meld St. 15 (2017-2018).

Musikkbasert miljøbehandling en del av fremtidens eldrepolitikk

Målet er å jobbe for at eldre skal kunne ha gode hverdager, også når helsen etter hvert kan svikte. Eldre skal kunne få være aktive og delta i sosiale fellesskap, og eldre skal kunne få bidra med sine ressurser og bli verdsatt.

Skjermbilde_Grimstad Adressetidende_5.nov
Skjermbilde Grimstad Adressetidende 5.nov

Relaterte artikler