Studentene ved musikkbasert miljøbehandling (15 stp.) er i gang

Av Marthe Haugdal | 19. september 2018

Denne uken ble studiet Musikkbasert miljøbehandling (15 studiepoeng) sparket i gang ved Nord universitet i Levanger. 23 studenter er tatt opp denne høsten.

Dette er det tredje kullet med studenter som tar Musikkbasert miljøbehandling. Nytt av året er at studiet har gått fra å være 7,5 studiepoeng til 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert og foregår på tre samlinger á 3 dager.

Studiet gir en oversikt over helseutfordringene i samfunnet og hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Studiet er en del av opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

Les om studiet her

Dette er høstens studenter i Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Marthe Haugdal
Dette er høstens studenter i Musikkbasert miljøbehandling. Foto: Marthe Haugdal
Hennie Skaufel, Universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Anders Dalane, førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, og Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er blant underviserene i studiet Musikkbasert miljøbehandling (15 studiepoeng) ved Nord universitet i Levanger. Foto: Marthe Haugdal
Hennie Skaufel, Universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Anders Dalane, førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, og Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er blant underviserene i studiet Musikkbasert miljøbehandling (15 studiepoeng) ved Nord universitet i Levanger. Foto: Marthe Haugdal

Relaterte artikler