Seminar: Musikkbasert miljøbehandling – en nyvinning i pleie og omsorg

Av Marthe Haugdal | 16. mars 2017

Med Michael Thaut, verdensledende forsker i nevrologi og musikk, Audun Myskja, lege og nevrologisk musikkterapeut, og fagpersoner fra praksisfeltet med erfaring fra miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse.

Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgsektoren, kulturarbeidere, studenter og andre interesserte.

Tid: Mandag 29. mai 2017 Sted: Scandic Oslo airport, Gardermoen kl. 10:00 – 17:45.

Påmelding her Frist: 12.mai 2017

Pris: kr 750,- (Trenger dere faktura? Send oss navn på deltakere og fakturaadresse -> [email protected])

Musikkbasert miljøbehandling bygger på prinsippene i nevrologisk musikkterapi (NMT), og tar i bruk kunnskap fra musikkterapien. Musikkterapien bygger på en humanistisk modell og utføres av musikkterapeuter. NMT er knyttet til helsevitenskap og musikkens effekter på hjerne og kropp. Musikkbasert miljøbehandling kan utføres av helse- og omsorgsarbeidere og er lett å integrere i daglig pleie- og omsorgsarbeid.

Seminaret legger vekt på nevrologisk musikkterapi og erfaringer fra den nasjonale satsningen Musikkbasert miljøbehandling –  integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, som er utvikler på oppdrag fra Helsedirektoratet og lagt inn i Kompetanseløft 2020.

Seminaret vil gi deltakerne ny kunnskap og nye verktøy for en utvidet omsorg, og tar utgangspunkt i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg der det blant annet står: “I de senere årene har ulike miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper å vist seg å ha god effekt på behandling, trivsel, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter (Myskja, 2012, Sandell, 2013)” 

“Ved systematisk bruk av musikk i daglige aktiviteter ble brukerne roligere og mindre utagerende, bruk av psykofarmaka ble kraftig redusert, pårørende ble mer tilfredse, sykefraværet gikk ned og pasienter man før var tre om å stelle, kunne nå stelles av èn person” (Meld.St. 29 (2012 – 2013) side 85) 

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for helsearbeidere skal forsterke musikkens betydning i omsorgsarbeidet, og være et supplement til musikkterapien.

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for helsearbeidere skal forsterke musikkens betydning i omsorgsarbeidet, og være et supplement til musikkterapien. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet arrangerer seminaret.

Pris: kr 750,-

Om programmet

Æresgjest og hovedforeleser er prof. Michael Thaut fra University of Toronto. Thaut har grunnlagt nevrologisk musikkterapi, og er regnet som verdensledende innen det voksende feltet musikk og nevrovitenskap. Han vil presentere forskningsgrunnlaget for å bruke musikk og bevegelse i helsevesenet, og vise konkrete eksempler.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson i Høyre og medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomite, åpner seminaret ved å sette bruken av nye verktøy for å styrke helse- og omsorgstjenestene inn i en politisk sammenheng.

Forskningen til lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja og den svenske musikkterapeuten, Anci Sandell, er spesielt nevnt i Meld.St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Begge kommer for å presentere betydningen av bruk av sang, musikk og bevegelse for ulike målgrupper innen helsesektoren.

Audun Myskja vil også, sammen med Hanne Berg (Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg) med Betty Sandvik Døble (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse), gi et innblikk i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

En viktig del av seminaret er hvordan miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukes i praksis. Disse vil dele sine erfaringer: Cecilie Olsen, ergoterapeut Mortensnes sykehjem, Tromsø kommune, Kristin Haugdahl Nøst, avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun, Hilde Johnsen, enhetsleder ved Feviktun bo- og omsorgssenter, Anita Bjønnum, fagleder Feviktun bo- og omsorgssenter, Ingeborg Selnes, kulturleder ved Paulus Sykehjem Attendo og Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg, Evje og Hornes kommune.

PROGRAM

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe.

10:00 – 10:10 Velkommen, v/ Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

10:10 – 10:25 Kvalitet i helse og omsorg: Bruk av nye verktøy for å styrke helse- og omsorgstjenestene v/ stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre, medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomite.

10:25 – 11:25 Hvorfor musikk? Hvordan musikk? Forskningsgrunnlaget for å bruke musikk og bevegelse i helsevesenet, v/Michael Thaut, professor, University of Toronto.

11:25 – 11:35 Kaffe og beinstrekk.

11:35 – 12:05 Musik för kropp och själ, musikkterapeut, PhD, Anci Sandell.

12:05 – 12:30 Hva er musikkbasert miljøbehandling, og hva kan metodene bidra med? v/Audun Myskja, lege, nevrologisk musikkterapeut og fagveileder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

12:30 – 13:30 Lunsj.

13:30 – 13:40 Presentasjon av opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling – integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, v/Hanne Berg, lege og fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

13:40 – 13:55 ABC-opplæringen, modell for refleksjon over kunnskaper og praksis i kommunale helse og omsorgstjenester v/Betty Sandvik Døble, sykepleier Msc, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

13:55 – 14:20 Praktiske øvelser som kan brukes i daglig pleie- og omsorgsarbeid.

14:20 – 14:40 Pause.

ERFARINGER FRA PRAKSISFELTET med mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen

14:40 – 14:55 Å gi menneskeverd gjennom musikk –  hvordan kan videodokumentasjon gi ny innsikt i mennesket muligheter, selv ved langtkommen sykdom v/Cecilie Olsen, ergoterapeut Mortensnes sykehjem, Tromsø kommune.

15:00 – 15:15 Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse på Ytterøy helsetun Levanger kommune, v/Kristin Haugdahl Nøst, avdelingsleder Ytterøy Helsetun.

15:20 – 15:35 Hvordan kan musikkbasert miljøbehandling øke velvære og redusere bruk av tvang i eldre- og demensomsorg? v/Hilde Johnsen, enhetsleder, og Anita Bjønnum, fagleder Feviktun bo- og omsorgssenter, Grimstad kommune.

15:40 – 15:55 Hvordan brukes musikk, sang og dans aktivt i daglig omsorg ved Paulus Sykehjem Attendo, Oslo, v/Ingeborg Selnes, kulturleder.

16:00 – 16:15 Beinstrekk.

16:15 – 16:30 Bruk av musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling – mot en kommunal modell, v/Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg Evje og Hornes kommune.

16:35 – 17:00 Miljøbehandling i helse og omsorg: En oppsummering og en visjon, v/Sverre Krüger, professor og kunsthistoriker, Audun Myskja og Anci Sandell.

17:15 – 17:45 Minikonsert.

Med forbehold om endringer. HJERTELIG VELKOMMEN!

Relaterte artikler