MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING 7,5 STUDIEPOENG

Av Ingvild Rønning Radwan | 17. juni 2016

Dette studiet ved Nord universitet, Levanger, vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens.

Musikkbasert miljøbehandling er en systematisk metode for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper, basert på musikk, sang og bevegelse brukt innen kliniske rammer.

 

Faglig ansvarlig: Audun Myskja

Studiested: Levanger

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende, eller opptak etter vurdering av realkompetanse.

Samlinger høsten 2016: 19.-21.09, 17.-19.10, 14.-16.11.   Eksamen 14. desember

Kontakt: Marthe H. Indal 740 22 953, [email protected]

FORTSATT LEDIGE PLASSER. SØK HER

Mer informasjon: www.musikkbasertmiljobehandling.no

komp.senterlogoLogo med tekst

 

Relaterte artikler